Excel’in Tüm İşlevleri ve Anlamları

24.11.2016

491 Kişi Okumuş

0 Yorum

Excel, tüm dünyanın tercih ettiği elektronik hesap tablosu programı ve kullananların pek çoğu Excel işlevlerinde sıkıntıları var. Bu sebeple tüm Excel işlevlerini bir liste halinde anlamları ile birlikte veriyoruz. 

 

NOT : Sürüm işaretleri bir işlevin Excel’de kullanıma sunulduğu sürümü gösterir. Bu işlevler önceki sürümlerde bulunmaz.

Daha sonra bu işlevlerin kategorileri ile beraber kullanımı – açıklamalarını da ayrı bir yazıda vermeyi amaçlıyoruz. 

İşlev adı Türü ve açıklaması
MUTLAK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının mutlak değerini verir
GERÇEKFAİZ işlevi Finansal:    Dönemsel faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
GERÇEKFAİZV işlevi Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin tahakkuk eden faizini verir
ACOS işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arkkosinüsünü verir
ACOSH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik kosinüsünü verir
ACOT işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ark kotanjantını verir
ACOTH işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik ark kotanjantını verir
TOPLAMA işlevi Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir toplam verir
ADRES işlevi Arama ve başvuru:    Bir başvuruyu, çalışma sayfasındaki tek bir hücreye metin olarak verir
AMORDEGRC işlevi Finansal:    Yıpranma katsayısı kullanarak her mali dönemin değer kaybını verir
AMORLINC işlevi Finansal:    Her mali döneme ilişkin yıpranmayı verir
VE işlevi Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenleri DOĞRU ise, DOĞRU verir
ARAP işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir Romen sayısını Arapça’ya (sayı olarak) dönüştürür
ALANSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki alanların sayısını verir
ASC işlevi Metin:    Karakter dizesindeki tam genişlikli (çift baytlı) İngilizce harfleri veya katanayı yarım genişlikli (tek baytlı) karakterlerle değiştirir
ASİN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arksinüsünü verir
ASİNH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının ters hiperbolik sinüsünü verir
ATAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının arktanjantını verir
ATAN2 işlevi Matematik ve trigonometri:    x ve y koordinatlarının arktanjantını verir
ATANH işlevi Matematik ve trigonometri: Bir sayının ters hiperbolik tanjantını verir
ORTSAP işlevi İstatistik:    Veri noktalarının ortalamalarından mutlak sapmalarının ortalamasını verir
ORTALAMA işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
ORTALAMAA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere bağımsız değişkenlerinin ortalamasını verir
EĞERORTALAMA işlevi İstatistik:    Verilen ölçüte uygun bir aralıktaki tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir
ÇOKEĞERORTALAMA işlevi İstatistik:    Birden çok ölçüte uyan tüm hücrelerin ortalamasını (aritmetik ortalama) verir.
BAHTMETİN işlevi Metin:    Sayıyı, ß (baht) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
TABAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, verilen sayı tabanıyla metin temsiline dönüştürür
BESSELI işlevi Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi In(x)’i verir
BESSELJ işlevi Mühendislik:    Bessel işlevi Jn(x)’i verir
BESSELK işlevi Mühendislik:    Değiştirilmiş Bessel işlevi Kn(x)’i verir
BESSELY işlevi Mühendislik:    Bessel işlevi Yn(x)’i verir
BETADAĞ işlevi Uyumluluk:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Beta kümülatif dağılım işlevini verir
BETATERS işlevi Uyumluluk:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BETA.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Belirtilen beta dağılımı için kümülatif dağılım işlevinin tersini verir
BIN2DEC işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı ondalık sayıya dönüştürür
BIN2HEX işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı onaltılık tabana dönüştürür
BIN2OCT işlevi Mühendislik:    İkili bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
BİNOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

BİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Tek terimli binom dağılımı olasılığını verir
BİNOM.DAĞ.ARALIK işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Binom dağılımını kullanarak bir deneme sonucunun olasılığını verir
BİNOM.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir
BİTVE işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı ‘Ve’ sonucunu verir
BİTSOLAKAYDIR işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sola kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTVEYA işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    2 sayının bit tabanlı VEYA sonucunu verir
BİTSAĞAKAYDIR işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Kaydırma_miktarı bit kadar sağa kaydırılan bir değer sayısı verir
BİTÖZELVEYA işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    İki sayının bit tabanlı ‘ÖZELVEYA’ sonucunu verir
ÇAĞIR işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Dinamik bağlantı kitaplığında veya kod kaynağında bulunan yordamı çağırır
TAVANAYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar
TAVANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yukarı yuvarlar
TAVANAYUVARLA.DUYARLI işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
HÜCRE işlevi Bilgi:    Hücrenin biçimlendirmesi, konumu veya içeriği hakkında bilgi verir

Bu işlev Excel Online’ta kullanılamaz.

DAMGA işlevi Metin:    Kod numarası ile belirtilen karakteri verir
KİKAREDAĞ işlevi Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir

NOT : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETERS işlevi Uyumluluk:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir

NOT : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARETEST işlevi Uyumluluk:    Bağımsızlık sınamasını verir

NOT : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KİKARE.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığını verir
KİKARE.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Kümülatif beta olasılık yoğunluk işlevini verir
KİKARE.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Kikare dağılımının tek kuyruklu olasılığının tersini verir
KİKARE.TEST işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bağımsızlık sınamasını verir
ELEMAN işlevi Arama ve başvuru:    Değer listesinden bir değer seçer
TEMİZ işlevi Metin:    Yazdırılamayan tüm karakterleri metinden çıkarır
KOD işlevi Metin:    Metin dizesindeki ilk karakter için sayısal bir kod verir
SÜTUN işlevi Arama ve başvuru:    Başvurunun sütun numarasını verir
SÜTUNSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki sütunların sayısını verir
KOMBİNASYON işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen sayıda öğenin kombinasyon sayısını verir
KOMBİNASYONA işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:
Belirli sayıda öğe için yinelemelerle birlikte kombinasyon sayısını verir
KARMAŞIK işlevi Mühendislik:    Gerçek ve sanal katsayıları, karmaşık sayıya dönüştürür
ARALIKBİRLEŞTİR işlevi
Excel 2016
Metin:    Sınırlayıcı veya IgnoreEmpty bağımsız değişkenleri birleştirerek birden çok aralıkları ve/veya dizeleri, ancak metinden sağlamaz.

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

BİRLEŞTİR işlevi Metin:    Birkaç metin öğesini tek bir metin öğesi olarak birleştirir
GÜVENİRLİK işlevi Uyumluluk:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GÜVENİLİRLİK.NORM işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bir popülasyon ortalaması için güvenirlik aralığını verir
GÜVENİLİRLİK.T işlevi
Excel 2010
İstatistik:    T-dağılımını kullanarak nüfus ortalamasının güven aralığını verir.
ÇEVİR işlevi Mühendislik:    Sayıyı, bir ölçüm sisteminden bir başka ölçüm sistemine dönüştürür
KORELASYON işlevi İstatistik:    İki veri kümesi arasındaki bağlantı katsayısını verir
COS işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının kosinüsünü verir
COSH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COT işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
COTH işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir açının kotanjantını verir
BAĞ_DEĞ_SAY işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane sayı bulunduğunu sayar
BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY işlevi İstatistik:    Bağımsız değişkenler listesinde kaç tane değer bulunduğunu sayar
BOŞLUKSAY işlevi İstatistik:    Aralıktaki boş hücre sayısını hesaplar
EĞERSAY işlevi İstatistik:    Verilen ölçütlere uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
ÇOKEĞERSAY işlevi İstatistik:    Verilen birden çok ölçüte uyan bir aralık içindeki boş olmayan hücreleri sayar
KUPONGÜNBD işlevi Finansal:    Kupon süresinin başlangıcından alış tarihine kadar olan süredeki gün sayısını verir
KUPONGÜN işlevi Finansal:    Alış tarihini de içermek üzere, kupon süresinde içindeki gün sayısını verir
KUPONGÜNDSK işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihine kadar olan gün sayısını verir
KUPONGÜNSKT işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir sonraki kupon tarihini verir
KUPONSAYI işlevi Finansal:    Alış tarihiyle vade tarihi arasında ödenecek kuponların sayısını verir
KUPONGÜNÖKT işlevi Finansal:    Alış tarihinden bir önceki kupon tarihini verir
KOVARYANS işlevi Uyumluluk:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KOVARYANS.P işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Eşleştirilmiş sapmaların ortalaması olan kovaryansı verir
KOVARYANS.S işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Örnek kovaryansı, iki veri dizisinde her veri noktası için ürün sapma ortalamasını verir
KRİTİKBİNOM işlevi Uyumluluk:    Kümülatif binom dağılımının bir ölçüt değerinden küçük veya buna eşit olduğu en küçük değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

CSC işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir açının kosekantını verir
CSCH işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik kosekantını verir
KÜPKPIÜYESİ işlevi Küp:    Kilit performans göstergesi (KPI-Key Performance Indicator) adını, özelliğini ve ölçüsünü verir ve hücredeki ad ve özelliği gösterir. KPI, bir kurumun performansını izlemek için kullanılan aylık brüt kâr ya da üç aylık çalışan giriş çıkışları gibi ölçülebilen bir birimdir.
KÜPÜYESİ işlevi Küp:    Küp hiyerarşisinde bir üyeyi veya kaydı verir. Üye veya kaydın küpte varolduğunu doğrulamak için kullanılır.
KÜPÜYEÖZELLİĞİ işlevi Küp:    Küpteki bir üyenin özelliğinin değerini verir. Küp içinde üye adının varlığını doğrulamak ve bu üyenin belli özelliklerini getirmek için kullanılır.
DERECELİKÜPÜYESİ işlevi Küp:    Küme içindeki üyenin derecesini veya kaçıncı olduğunu verir. En iyi satış elemanı, veya en iyi on öğrenci gibi bir kümedeki bir veya daha fazla öğeyi getirmek için kullanılır.
KÜPKÜMESİ işlevi Küp:    Kümeyi oluşturan ve ardından bu kümeyi Microsoft Office Excel’e getiren sunucudaki küpe küme ifadelerini göndererek hesaplanan üye veya kayıt kümesini tanımlar.
KÜPKÜMESAYISI işlevi Küp:    Kümedeki öğelerin sayısını verir.
KÜPDEĞERİ işlevi Küp:    Bir küpten toplam değeri verir.
TOPÖDENENFAİZ işlevi Finansal:    İki dönem arasında ödenen kümülatif faizi verir
TOPANAPARA işlevi Finansal:    İki dönem arasında bir borç üzerine ödenen kümülatif anaparayı verir
TARİH işlevi Tarih ve saat:    Belirli bir tarihin seri numarasını verir
TARİHFARKI işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün, ay veya yıl sayısını hesaplar. Bu işlev yaş hesaplaması yapmanız gereken formüller için faydalıdır.
TARİHSAYISI işlevi Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir tarihi seri numarasına dönüştürür
VSEÇORT işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girdilerinin ortalamasını verir
GÜN işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını, ayın bir gününe dönüştürür
GÜNSAY işlevi
Excel 2013
Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını verir
GÜN360 işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki gün sayısını, 360 günlük yılı esas alarak hesaplar
AZALANBAKİYE işlevi Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, sabit azalan bakiye yöntemini kullanarak verir
DBCS işlevi
Excel 2013
Metin:    Karakter dizesindeki tek genişlikli (tek baytlı) İngilizce harfleri veya katakanayı çift genişlikli (iki baytlı) karakterlerle değiştirir
VSEÇSAY işlevi Veritabanı:    Veritabanında sayı içeren hücre sayısını hesaplar
VSEÇSAYDOLU işlevi Veritabanı:    Veritabanındaki boş olmayan hücreleri sayar
ÇİFTAZALANBAKİYE işlevi Finansal:    Malın belirtilen bir süre içindeki yıpranmasını, çift azalan bakiye yöntemi ya da sizin belirttiğiniz başka bir yöntemi kullanarak verir
DEC2BIN işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, ikiliye dönüştürür
DEC2HEX işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı, onaltılı tabana dönüştürür
DEC2OCT işlevi Mühendislik:    Ondalık bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
ONDALIK işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Verilen bir tabanda, bir sayının metin temsilini ondalık sayıya dönüştürür
DERECE işlevi Matematik ve trigonometri:    Radyanları dereceye dönüştürür
DELTA işlevi Mühendislik:    İki değerin eşit olup olmadığını sınar
SAPKARE işlevi İstatistik:    Sapmaların karelerinin toplamını verir
VAL işlevi Veritabanı:    Veritabanından, belirtilen ölçütlerle eşleşen tek bir rapor çıkarır
İNDİRİM işlevi Finansal:    Bir tahvilin indirim oranını verir
VSEÇMAK işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en yüksek değerini verir
VSEÇMİN işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin en düşük değerini verir
LİRA işlevi Metin:    Bir sayıyı TL (Türk Lirası) para birimi biçimini kullanarak metne dönüştürür
LİRAON işlevi Finansal:    Kesir olarak tanımlanmış lira fiyatını, ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
LİRAKES işlevi Finansal:    Ondalık sayı olarak tanımlanmış lira fiyatını, kesir olarak tanımlanmış lira fiyatına dönüştürür
VSEÇÇARP işlevi Veritabanı:    Kayıtların belli bir alanında bulunan, bir veritabanındaki ölçütlerle eşleşen değerleri çarpar
VSEÇSTDSAPMA işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneğe dayanarak, standart sapmayı tahmin eder
VSEÇSTDSAPMAS işlevi Veritabanı:    Standart sapmayı, seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak hesaplar
VSEÇTOPLA işlevi Veritabanı:    Kayıtların alan sütununda bulunan, ölçütle eşleşen sayıları toplar
SÜRE işlevi Finansal:    Belli aralıklarla faiz ödemesi yapan bir tahvilin yıllık süresini verir
VSEÇVAR işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinden oluşan bir örneği esas alarak farkı tahmin eder
VSEÇVARS işlevi Veritabanı:    Seçili veritabanı girişlerinin tüm popülasyonunu esas alarak farkı hesaplar
SERİTARİH işlevi Tarih ve saat:    Başlangıç tarihinden itibaren, belirtilen ay sayısından önce veya sonraki tarihin seri numarasını verir
ETKİN işlevi Finansal:    Efektif yıllık faiz oranını verir
URLKODLA işlevi
Excel 2013
Web:    URL ile kodlanmış bir dize verir

Bu işlev Excel Online’ta kullanılamaz.

SERİAY işlevi Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda ay önce veya sonraki ayın son gününün seri numarasını verir
HATAİŞLEV işlevi Mühendislik:    Hata işlevini verir
HATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010
Mühendislik:    Hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV işlevi Mühendislik:    Tamamlayıcı hata işlevini verir
TÜMHATAİŞLEV.DUYARLI işlevi
Excel 2010
Mühendislik:    X ile sonsuzluk arasında tamamlanan, tamamlayıcı HATAİŞLEV işlevini verir
HATA.TİPİ işlevi Bilgi:    Bir hata türüne karşılık gelen numarayı verir
EUROCONVERT işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Euro’yu ara değer (üçgen) olarak kullanıp bir sayıyı euro’ya, euro’dan euro üyesi bir para birimine veya euro üyesi para biriminden diğerine dönüştürür
ÇİFT işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı, en yakın çift tamsayıya yuvarlar
ÖZDEŞ işlevi Metin:    İki metin değerinin özdeş olup olmadığını anlamak için, değerleri denetler
EXP İşlevi Matematik ve trigonometri:    e’yi, verilen bir sayının üssüne yükseltilmiş olarak verir
ÜSTEL.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Üstel dağılımı verir
ÜSTELDAĞ işlevi Uyumluluk:    Üstel dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ÇARPINIM işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının faktörünü verir
ÇİFTFAKTÖR işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının çift çarpınımını verir
YANLIŞ işlevi Mantıksal:    YANLIŞ mantıksal değerini verir
F.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
FDAĞ işlevi Uyumluluk:    F olasılık dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

F.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    F olasılık dağılımını verir
XMLFİLTRELE işlevi
Excel 2013
Web:    Belirtilen XPath’i kullanarak XML içeriğinden belirli verileri döndürür

Bu işlev Excel Online’ta kullanılamaz.

BUL, BULB işlevleri Metin:    Bir metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlıdır)
F.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
F.TERS.SAĞK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
FTERS işlevi İstatistik:    F olasılık dağılımının tersini verir
FISHER işlevi İstatistik:    Fisher dönüşümünü verir
FISHERTERS işlevi İstatistik:    Fisher dönüşümünün tersini verir
SAYIDÜZENLE işlevi Metin:    Sayıyı, sabit sayıda ondalıkla, metin olarak biçimlendirir
TABANAYUVARLA işlevi Uyumluluk:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar

Excel 2007 ve Excel 2010 uygulamasında, bu bir Matematik ve trigonometri işlevidir.

TABANAYUVARLA.MATEMATİK işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına aşağı yuvarlar
TABANAYUVARLA.DUYARLI işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın tamsayıya veya en yakın anlamlı sayı katına yuvarlar. Sayının işaretinden bağımsız olarak sayı yukarı yuvarlanır.
TAHMİN işlevi İstatistik:    Doğrusal eğilim boyunca bir değer verir

Excel 2016’da bu işlev, yeni Tahmin işlevlerinin bir parçası olarak TAHMİN.DOĞRUSAL ile değiştirilmiştir. Ancak önceki sürümlerle uyumluluk kapsamında hala kullanımdadır.

TAHMİN.ETS işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Üstel Düzeltme (ETS) algoritmasının AAA sürümü kullanarak mevcut (Geçmiş) değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

TAHMİN.ETS.GVNARAL işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Belirtilen hedef tarihteki tahmin değeri için bir güvenilirlik aralığı döndürür

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

TAHMİN.ETS.MEVSİMSELLİK işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Excel’in belirtilen tarih dizisi için algıladığı yinelenen desenin uzunluğunu döndürür

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

TAHMİN.ETS.İSTAT işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Zaman serisi tahmini sonucunda istatistiksel bir değer verir

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

TAHMİN.DOĞRUSAL işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Mevcut değerleri temel alarak gelecekteki bir değeri döndürür

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

FORMÜLMETNİ işlevi
Excel 2013
Arama ve başvuru:    Verilen başvurudaki formülü metin olarak verir
SIKLIK işlevi İstatistik:    Sıklık dağılımını, dikey bir dizi olarak verir
F.TEST işlevi
Excel 2010
İstatistik:    F-test sonucunu verir
FTEST işlevi Uyumluluk:    F-test sonucunu verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GD işlevi Finansal:    Yatırımın gelecekteki değerini verir
GDPROGRAM işlevi Finansal:    Bir seri birleşik faiz oranı uyguladıktan sonra, başlangıçtaki anaparanın gelecekteki değerini verir
GAMA işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Gama işlevi değerini verir
GAMA.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Gama dağılımını verir
GAMADAĞ işlevi Uyumluluk:    Gama dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMA.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir
GAMATERS işlevi Uyumluluk:    Gama kümülatif dağılımının tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

GAMALN işlevi İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)’in doğal logaritmasını verir
GAMALN.DUYARLI işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Gama işlevi Γ(x)’in doğal logaritmasını verir
GAUSS işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımdan 0,5 azını verir
OBEB işlevi Matematik ve trigonometri:    En büyük ortak böleni verir
GEOORT işlevi İstatistik:    Geometrik ortayı verir
BESINIR işlevi Mühendislik:    Bir sayının eşik değerinden büyük olup olmadığını sınar
ÖZETVERİAL işlevi Arama ve başvuru:    Özet Tablo raporunda saklanan verileri verir
BÜYÜME işlevi İstatistik:    Üstel bir eğilim boyunca değerler verir
HARORT işlevi İstatistik:    Harmonik ortayı verir
HEX2BIN işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ikiliye dönüştürür
HEX2DEC işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı ondalığa dönüştürür
HEX2OCT işlevi Mühendislik:    Onaltılı bir sayıyı sekizlik tabana dönüştürür
YATAYARA işlevi Arama ve başvuru:    Bir dizinin en üst satırına bakar ve belirtilen hücrenin değerini verir
SAAT işlevi Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saate dönüştürür
KÖPRÜ işlevi Arama ve başvuru:    Ağ sunucusunda, intranette ya da Internet’te depolanan bir belgeyi açan bir kısayol ya da atlama oluşturur
HİPERGEOM.DAĞ işlevi İstatistik:    Hipergeometrik dağılımı verir
HİPERGEOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Hipergeometrik dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

EĞER işlevi Mantıksal:    Gerçekleştirilecek bir mantıksal sınama belirtir
EĞERHATA işlevi Mantıksal:    Formül hata değerlendiriyorsa belirttiğiniz değeri verir; aksi taktirde formül sonucunu verir
EĞERYOKSA işlevi
Excel 2013
Mantıksal:    İfade #YOK olarak çözümlenirse belirttiğiniz değeri verir, aksi takdirde ifadenin sonucunu verir
ÇOKEĞER işlevi
Excel 2016
Mantıksal:    Bir veya daha fazla koşullar karşılandığında olup olmadığını denetler ve ilk doğru koşula karşılık gelen bir değer döndürür.

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

SANMUTLAK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının mutlak değerini (modül) verir
SANAL işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sanal katsayısını verir
SANBAĞ_DEĞİŞKEN işlevi Mühendislik:    Radyanlarla belirtilen bir açı olan teta bağımsız değişkenini verir
SANEŞLENEK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karmaşık eşleniğini verir
SANCOS işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kosinüsünü verir
SANCOSH işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik kosinüsünü verir
SANCOT işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının kotanjantını verir
SANCSC işlevi
Excel 2013
Mühendislik:   Karmaşık bir sayının kosekantını verir
SANCSCH işlevi
Excel 2013
Mühendislik:   Karmaşık bir sayının hiperbolik kosekantını verir
SANBÖL işlevi Mühendislik:    İki karmaşık sayının bölümünü verir
SANÜS işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının üssünü verir
SANLN işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının doğal logaritmasını verir
SANLOG10 işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının, 10 tabanında logaritmasını verir
SANLOG2 işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının 2 tabanında logaritmasını verir
SANKUVVET işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayıyı, bir tamsayı üssüne yükseltilmiş olarak verir
SANÇARP işlevi Mühendislik:    Karmaşık sayıların çarpımını verir
SANGERÇEK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının gerçek katsayısını verir
SANSEC işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sekantını verir
SANSECH işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sekantını verir
SANSIN işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının sinüsünü verir
SANSINH işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının hiperbolik sinüsünü verir
SANKAREKÖK işlevi Mühendislik:    Karmaşık bir sayının karekökünü verir
SANTOPLA işlevi Mühendislik:    İki karmaşık sayının farkını verir
SANÇIKAR işlevi Mühendislik:    Karmaşık sayıların toplamını verir
SANTAN işlevi
Excel 2013
Mühendislik:    Karmaşık bir sayının tanjantını verir
İNDİS işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudan veya diziden bir değer seçmek için, bir dizin kullanır
DOLAYLI işlevi Arama ve başvuru:    Metin değeriyle belirtilen bir başvuru verir
BİLGİ işlevi Bilgi:    Geçerli işletim ortamı hakkında bilgi verir

Bu işlev Excel Online’ta kullanılamaz.

TAMSAYI işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı aşağıya doğru en yakın tamsayıya yuvarlar
KESMENOKTASI işlevi İstatistik:    Doğrusal regresyon çizgisinin kesişme noktasını verir
FAİZORANI işlevi Finansal:    Tam olarak yatırım yapılmış bir tahvilin faiz oranını verir
FAİZTUTARI işlevi Finansal:    Bir yatırımın verilen bir süre için faiz ödemesini verir
İÇ_VERİM_ORANI işlevi Finansal:    Bir para akışı serisi için, iç verim oranını verir
EBOŞSA işlevi Bilgi:    Değer boşsa, DOĞRU verir
EHATA işlevi Bilgi:    Değer #YOK dışındaki bir hata değeriyse, DOĞRU verir
EHATALIYSA işlevi Bilgi:    Değer herhangi bir hata değeriyse, DOĞRU verir
ÇİFTMİ işlevi Bilgi:    Sayı çiftse, DOĞRU verir
EFORMÜLSE işlevi
Excel 2013
Bilgi:    Formül içeren bir hücreye başvuru varsa DOĞRU değerini verir
EMANTIKSALSA işlevi Bilgi:    Değer mantıksal bir değerse, DOĞRU verir
EYOKSA işlevi Bilgi:    Değer #YOK hata değeriyse, DOĞRU verir
EMETİNDEĞİLSE işlevi Bilgi:    Değer metin değilse, DOĞRU verir
ESAYIYSA işlevi Bilgi:    Değer bir sayıysa, DOĞRU verir
TEKMİ işlevi Bilgi:    Sayı tekse, DOĞRU verir
EREFSE işlevi Bilgi:    Değer bir başvuruysa, DOĞRU verir
EMETİNSE işlevi Bilgi:    Değer bir metinse, DOĞRU verir
ISO.TAVAN işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    En yakın büyük tam sayıya ya da en yakın katına yuvarlanmış sayıyı verir.
ISOHAFTASAY işlevi
Excel 2013
Tarih ve saat:   Belirli bir tarih için, yılın ISO hafta numarası sayısını verir
ISPMT işlevi Finansal:    Yatırımın belirli bir dönemi boyunca ödenen faizi hesaplar.
JIS işlevi Metin:    Dizedeki yarım genişlikteki (tek baytlı) karakterleri tam genişlikteki (çift baytlı) karakterlerle değiştirir
BASIKLIK işlevi İstatistik:    Veri kümesinin basıklığını verir
BÜYÜK işlevi İstatistik:    Veri kümesindeki k. en büyük değeri verir
OKEK işlevi Matematik ve trigonometri:    En küçük ortak katı verir
SOLDAN, SOLB işlevleri Metin:    Metin değerinin en solundaki karakterleri verir
UZUNLUK, UZUNLUKB işlevleri Metin:    Metin dizesindeki karakter sayısını verir
DOT işlevi İstatistik:    Doğrusal bir eğilimin parametrelerini verir
LN işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının doğal logaritmasını verir
LOG işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının, belirtilen tabandaki logaritmasını verir
LOG10 işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının 10 tabanında logaritmasını verir
LOT işlevi İstatistik:    Üstel bir eğilimin parametrelerini verir
LOGTERS işlevi Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
LOGNORM.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Logaritmik normal kümülatif dağılımını verir
LOGNORM.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Logaritmik normal kümülatif dağılımının tersini verir
ARA işlevi Arama ve başvuru:    Vektördeki veya dizideki değerleri arar
KÜÇÜKHARF işlevi Metin:    Metni küçük harfe dönüştürür.
KAÇINCI işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki veya dizideki değerleri arar
MAK işlevi İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
MAKA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en büyük değeri verir
ÇOKEĞERMAK işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en büyük değeri verir

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

DETERMİNANT işlevi Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris determinantını verir
MSÜRE işlevi Finansal:    Varsayılan nominal değeri 100 TL olan menkul değer için değiştirilmiş Macauley sürekliliğini verir
ORTANCA işlevi İstatistik:    Belirtilen sayıların orta değerini verir
PARÇAAL, ORTAB işlevleri Metin:    Metin dizesinde, belirttiğiniz konumdan başlamak üzere belirli sayıda karakteri verir
MİN işlevi İstatistik:    Bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
ÇOKEĞERMİN işlevi
Excel 2016
İstatistiksel:    Verilen bir koşul veya ölçüt kümesi tarafından belirtilen hücreleri arasında en küçük değeri verir.

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

MİNA işlevi İstatistik:    Sayılar, metinler ve mantıksal değerler de içinde olmak üzere, bağımsız değişken listesindeki en küçük değeri verir
DAKİKA işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını dakikaya dönüştürür
DİZEY_TERS işlevi Matematik ve trigonometri:    Dizinin matris tersini verir
D_İÇ_VERİM_ORANI işlevi Finansal:    Pozitif ve negatif para akışlarının farklı oranlarda finanse edildiği durumlarda, iç verim oranını verir
DÇARP işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizinin matris çarpımını verir
MOD işlevi Matematik ve trigonometri:    Bölmeden kalanı verir
ENÇOK_OLAN işlevi Uyumluluk:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

ENÇOK_OLAN.ÇOK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Dizide veya veri aralığında en sık görünen değerleri dikey sırada verir.
ENÇOK_OLAN.TEK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Veri kümesindeki en sık karşılaşılan değeri verir
AY işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını aya dönüştürür
KYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    İstenen kata yuvarlanmış bir sayı verir
ÇOKTERİMLİ işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayı kümesinin çok terimlisini verir
BİRİMMATRİS işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Birim matrisi veya belirtilen boyutu verir
S işlevi Bilgi:    Sayıya dönüştürülmüş bir değer verir
YOKSAY işlevi Bilgi:    #YOK hata değerini verir
NEGBİNOM.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Negatif binom dağılımını verir
NEGBİNOMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Negatif binom dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TAMİŞGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki tam çalışma günlerinin sayısını verir
TAMİŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010
Tarih ve saat:    İki tarih arasındaki hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için bu iki tarih arasındaki tam iş günlerinin sayısını verir
NOMİNAL işlevi Finansal:    Yıllık nominal faiz oranını verir
NORM.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Normal kümülatif dağılımı verir
NORMDAĞ işlevi Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORMTERS işlevi İstatistik:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORM.TERS işlevi
Excel 2010
Uyumluluk:    Normal kümülatif dağılımın tersini verir

NOT : Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımı verir
NORMSDAĞ işlevi Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

NORM.S.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir
NORMSTERS işlevi Uyumluluk:    Standart normal kümülatif dağılımın tersini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DEĞİL işlevi Mantıksal:    Bağımsız değişkeninin mantığını tersine çevirir
ŞİMDİ işlevi Tarih ve saat:    Geçerli tarih ve saatin seri numarasını verir
TAKSİT_SAYISI işlevi Finansal:    Bir yatırımın dönem sayısını verir
NBD işlevi Finansal:    Bir yatırımın bugünkü net değerini, bir dönemsel para akışları serisine ve bir indirim oranına bağlı olarak verir
SAYIDEĞERİ işlevi
Excel 2013
Metin:    Yerel ayardan bağımsız bir şekilde metni sayıya dönüştürür
OCT2BIN işlevi Mühendislik:    Sekizli sayıyı ikiliye dönüştürür
OCT2DEC işlevi Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı ondalığa dönüştürür
OCT2HEX işlevi Mühendislik:    Sekizli bir sayıyı onaltılı bir sayıya çevirir
TEK işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı en yakın daha büyük tek sayıya yuvarlar
TEKYDEĞER işlevi Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKYÖDEME işlevi Finansal:    İlk dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
TEKSDEĞER işlevi Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
TEKSÖDEME işlevi Finansal:    Son dönemi tek olan bir tahvilin ödemesini verir
KAYDIR işlevi Arama ve başvuru:    Verilen bir başvurudan, bir başvuru kaydırmayı verir
YADA işlevi Mantıksal:    Bağımsız değişkenlerden herhangi birisi DOĞRU ise, DOĞRU verir
PSÜRE işlevi
Excel 2013
Finansal:   Belirtilen bir değere ulaşmak için yatırımın gerektirdiği dönem sayısını verir
PEARSON işlevi İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısını verir
YÜZDEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010
İstatistik:     Aralıktaki değerlerin k sırasındaki yüzde birlik değerini verir; burada k 0..1, hariçtir aralığındadır
YÜZDEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir
YÜZDEBİRLİK işlevi Uyumluluk:    Bir aralık içerisinde bulunan değerlerin k sırasındaki yüzdebirliğini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

YÜZDERANK.HRC işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bir veri kümesi içerisinde bir değerin yüzdelik sırasını (0..1, hariç) verir
YÜZDERANK.DHL işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir
YÜZDERANK işlevi Uyumluluk:    Bir veri kümesindeki bir değerin yüzdelik sırasını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

PERMÜTASYON işlevi İstatistik:    Verilen sayıda nesne için permütasyon sayısını verir
PERMÜTASYONA işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Toplam nesnelerden seçilebilen belirli sayıda nesne için permütasyon sayısını verir (yinelemelerle birlikte)
PHI işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Standart normal dağılım için yoğunluk işlevinin değerini verir
SES işlevi Metin:    Metin dizesinden ses (furigana) karakterlerini ayıklar
Pİ işlevi Matematik ve trigonometri:    Pi değerini verir
DEVRESEL_ÖDEME işlevi Finansal:    Bir yıllık dönemsel ödemeyi verir
POISSON.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Poisson dağılımını verir
POISSON işlevi Uyumluluk:    Poisson dağılımını verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

KUVVET işlevi Matematik ve trigonometri:    Üssü alınmış bir sayının sonucunu verir
ANA_PARA_ÖDEMESİ işlevi Finansal:    Verilen bir süre için bir yatırımın anaparasına dayanan ödemeyi verir
DEĞER işlevi Finansal:    Dönemsel faizi ödenen menkul değerin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERİND işlevi Finansal:    İndirimli tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
DEĞERVADE işlevi Finansal:    Vadesinde faiz ödenen bir tahvilin 100 TL’lik nominal değerinin fiyatını verir
OLASILIK işlevi İstatistik:    Bir aralıktaki değerlerin iki sınır arasında olması olasılığını verir
ÇARPIM işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini çarpar
YAZIM.DÜZENİ işlevi Metin:    Metin değerinin her sözcüğünün ilk harfini büyük harfe çevirir
BD işlevi Finansal:    Yatırımın bugünkü değerini verir
DÖRTTEBİRLİK işlevi Uyumluluk:    Veri kümesinin dörtte birini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

DÖRTTEBİRLİK.HRC işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini 0..1, hariç yüzde birlik değerler tabanında verir
DÖRTTEBİRLİK.DHL işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Veri kümesinin dörtte birini verir
BÖLÜM işlevi Matematik ve trigonometri:    Bölmenin tamsayı kısmını verir
RADYAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Dereceyi radyana çevirir
S_SAYI_ÜRET işlevi Matematik ve trigonometri:    0 ile 1 arasında rastgele bir sayı verir
RASTGELEARADA işlevi Matematik ve trigonometri:    Belirttiğiniz sayılar arasında rastgele bir sayı verir
RANK.ORT işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK.EŞİT işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir
RANK işlevi Uyumluluk:    Sayılar listesinde bir sayının sıradaki yerini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

FAİZ_ORANI işlevi Finansal:    Bir yıllık dönem başına düşen faiz oranını verir
GETİRİ işlevi Finansal:    Tam olarak yatırılmış bir tahvilin vadesinin bitiminde alınan miktarı verir
YAZMAÇ.KODU işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Daha önce kaydedilmiş belirli dinamik bağlantı kitaplığı (DLL) veya kod kaynağının yazmaç kodunu verir
DEĞİŞTİR, DEĞİŞTİRB işlevleri Metin:    Metnin içindeki karakterleri değiştirir
YİNELE işlevi Metin:    Metni belirtilen sayıda yineler
SAĞDAN, SAĞB işlevleri Metin:    Bir metin değerinden en sağdaki karakterleri verir
ROMEN işlevi Matematik ve trigonometri:    Arap rakamlarını metin biçimiyle Romen rakamlarına çevirir
YUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı belirtilen basamak sayısına yuvarlar
AŞAĞIYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayıyı, daha küçük sayıya, sıfıra yakınsayarak yuvarlar
YUKARIYUVARLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayıyı daha büyük sayıya, sıfırdan uzaklaşarak yuvarlar
SATIR işlevi Arama ve başvuru:    Başvurunun satır sayısını verir
SATIRSAY işlevi Arama ve başvuru:    Başvurudaki satır sayısını verir
GERÇEKLEŞENYATIRIMGETİRİSİ işlevi
Excel 2013
Finansal:    Yatırımın çoğalması için eşdeğer bir faiz oranını verir
RKARE işlevi İstatistik:    Pearson çarpım moment korelasyon katsayısının karesini verir
GZV işlevi Arama ve başvuru:    COM otomasyonunu destekleyen bir programdan gerçek zamanlı verileri alır
MBUL, ARAB işlevleri Metin:    Metin değerini, bir başkasının içinde bulur (büyük küçük harf duyarlı değildir)
SEC işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir açının sekantını verir
SECH işlevi
Excel 2013
Matematik ve trigonometri:    Bir açının hiperbolik sekantını verir
SANİYE işlevi Tarih ve saat:    Bir seri numarasını saniyeye dönüştürür
SERİTOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Formül esasında kuvvet serisi toplamını verir
SAYFA işlevi
Excel 2013
Bilgi:    Başvurulan sayfanın sayfa numarasını verir
SAYFALAR işlevi
Excel 2013
Bilgi:    Başvurudaki sayfa sayısını verir
İŞARET işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının işaretini verir
SİN işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen açının sinüsünü verir
SİNH işlevi Matematik ve trigonometri:    Sayının hiperbolik sinüsünü verir
ÇARPIKLIK işlevi İstatistik:    Dağılım çarpıklığını verir
ÇARPIKLIK.P işlevi
Excel 2013
İstatistik:    Popülasyona dayalı olarak bir dağılımın eğriliğini verir: Bir dağılımın ortalaması etrafında asimetri derecesinin karakterizasyonu
DA işlevi Finansal:    Varlığın belirli bir dönem için doğrusal amortismanını verir
EĞİM işlevi İstatistik:    Doğrusal çakışma çizgisinin eğimini verir
KÜÇÜK işlevi İstatistik:    Veri kümesinde k sırasındaki en küçük değeri verir
SQL.REQUEST işlevi Eklenti ve Otomasyon:    Dış veri kaynağıyla bağlantı kurar ve çalışma sayfası içinden sorgu çalıştırır, sonra da makro programlamasına gerek kalmadan sonucu dize olarak verir
SQRT İşlevi Matematik ve trigonometri:    Pozitif bir karekök verir
KAREKÖKPİ işlevi Matematik ve trigonometri:    (* Pi sayısının) kare kökünü verir
STANDARTLAŞTIRMA işlevi İstatistik:    Normalleştirilmiş bir değer verir
STDSAPMA işlevi Uyumluluk:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMA.P işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STDSAPMA.S işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Bir örneğe dayanarak standart sapmayı tahmin eder
STDSAPMAA işlevi İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe bağlı olarak tahmin eder
STDSAPMAS işlevi Uyumluluk:    Standart sapmayı, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

STDSAPMASA işlevi İstatistik:    Standart sapmayı, sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona bağlı olarak hesaplar
STHYX işlevi İstatistik:    Regresyondaki her x için tahmini y değerinin standart hatasını verir
YERİNEKOY işlevi Metin:    Metin dizesinde, eski metnin yerine yeni metin koyar
ALTTOPLAM işlevi Matematik ve trigonometri:    Listede veya veritabanında bir alt toplam verir
TOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerini toplar
ETOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Verilen ölçütle belirlenen hücreleri toplar
ÇOKETOPLA işlevi Matematik ve trigonometri:    Aralıkta birden çok ölçüte uyan hücreleri toplar
TOPLA.ÇARPIM işlevi Matematik ve trigonometri:    İlişkili dizi bileşenlerinin çarpımlarının toplamını verir
TOPKARE işlevi Matematik ve trigonometri:    Bağımsız değişkenlerin kareleri toplamını verir
TOPX2EY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin farkının toplamını verir
TOPX2AY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değerlerin karelerinin toplamını verir
TOPXEY2 işlevi Matematik ve trigonometri:    İki dizide karşılık gelen değer farkı karelerinin toplamını verir
İLKEŞLENEN işlevi
Excel 2016
Mantıksal:    Bir değerler listesi ifadeyi değerlendirir ve ilk eşleşen değerine karşılık gelen sonucunu verir. Eşleşme varsa, isteğe bağlı varsayılan değeri döndürülebilir.

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

YAT işlevi Finansal:    Bir malın belirtilen bir dönem için toplam kullanım ömrü içindeki yıpranmasını verir
M işlevi Metin:    Bağımsız değişkenlerini metne dönüştürür
TAN işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının tanjantını verir
TANH işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının hiperbolik tanjantını verir
HTAHEŞ işlevi Finansal:    Hazine bonosunun bono eşdeğeri ödemesini verir
HTAHDEĞER işlevi Finansal:    Hazine bonosu için 100 TL’lik nominal değerin fiyatını verir
HTAHÖDEME işlevi Finansal:    Hazine bonosunun ödemesini verir
T.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.2K işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Student t-dağılımının Yüzde Noktalarını (olasılık) verir
T.DAĞ.SAĞK işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Student t dağılımını verir
TDAĞ işlevi Uyumluluk:    Student t dağılımını verir
METNEÇEVİR işlevi Metin:    Sayıyı biçimlendirir ve metne dönüştürür
METİNBİRLEŞTİR işlevi
Excel 2016
Metin:    Birden çok aralıkları ve/veya dizeleri metinden birleştirir ve birleştirilecek olan her metin değeri arasında belirttiğiniz bir sınırlayıcı içerir. Sınırlayıcı boş bir metin dizesini ise, bu işlev aralıkları verimli bir şekilde birleştirir.

Bu işlev Mac için Excel 2016’da kullanılamaz.

ZAMAN işlevi Tarih ve saat:    Belirli bir zamanın seri numarasını verir
ZAMANSAYISI işlevi Tarih ve saat:    Metin biçimindeki bir saati seri numarasına dönüştürür
T.TERS işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Olasılık ve serbestlik derecelerinin işlev olarak, Student t-dağılımının t-değerini verir
T.TERS.2K işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Student t-dağılımının tersini verir
TTERS işlevi Uyumluluk:    Student t-dağılımının tersini verir
BUGÜN işlevi Tarih ve saat:    Bugünün tarihini seri numarasına dönüştürür
DEVRİK_DÖNÜŞÜM işlevi Arama ve başvuru:    Dizinin devrik dönüşümünü verir
EĞİLİM işlevi İstatistik:    Doğrusal bir eğilim boyunca değer verir
KIRP işlevi Metin:     Metindeki boşlukları kaldırır
KIRPORTALAMA işlevi İstatistik:    Bir veri kümesinin içinin ortalamasını verir
DOĞRU işlevi Mantıksal:    DOĞRU mantıksal değerini verir
NSAT işlevi Matematik ve trigonometri:    Bir sayının, tamsayı durumuna gelecek şekilde, fazlalıklarını atar
T.TEST işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir
TTEST işlevi Uyumluluk:    Student t-test’le ilişkilendirilmiş olasılığı verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

TÜR işlevi Bilgi:    Değerin veri türünü belirten bir sayı verir
UNICODEKARAKTERİ işlevi
Excel 2013
Metin:    Verilen sayısal değerin başvurduğu Unicode karakteri verir
UNICODE işlevi
Excel 2013
Metin:    Metnin ilk karakterine karşılık gelen sayısı (kod noktası) verir
BÜYÜKHARF işlevi Metin:    Metni büyük harfe çevirir
SAYIYAÇEVİR işlevi Metin:    Metin bağımsız değişkenini sayıya dönüştürür
VAR işlevi Uyumluluk:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VAR.P işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar
VAR.S işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Varyansı örneğe dayanarak tahmin eder
VARA işlevi İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, bir örneğe dayanarak tahmin eder
VARS işlevi Uyumluluk:    Varyansı tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

VARSA işlevi İstatistik:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar
DAB işlevi Finansal:    Bir malın amortismanını, belirlenmiş ya da kısmi bir dönem için, bir azalan bakiye yöntemi kullanarak verir
DÜŞEYARA işlevi Arama ve başvuru:    Bir dizinin ilk sütununa bakar ve bir hücrenin değerini vermek için satır boyunca hareket eder
WEBHİZMETİ işlevi
Excel 2013
Web:    Bir web hizmetinden alınan verileri getirir.

Bu işlev Excel Online’ta kullanılamaz.

HAFTANINGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını haftanın gününe dönüştürür
HAFTASAY işlevi Tarih ve saat:    Dizisel değerini, haftanın yıl içinde bulunduğu konumu sayısal olarak gösteren sayıya dönüştürür
WEIBULL işlevi Uyumluluk:    Varyansı sayılar, metin ve mantıksal değerleri içermek üzere, tüm popülasyona dayanarak hesaplar

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

WEIBULL.DAĞ işlevi
Excel 2010
İstatistik:     Weibull dağılımını verir
İŞGÜNÜ işlevi Tarih ve saat:    Belirtilen sayıda çalışma günü öncesinin ya da sonrasının tarihinin seri numarasını verir
İŞGÜNÜ.ULUSL işlevi
Excel 2010
Tarih ve saat:    Hangi günlerin ve kaç günün tatil günü olduğunu belirtmek için belirtilen iş günü sayısının öncesi ve sonrasındaki tarihin seri numarasını parametre kullanarak verir
AİÇVERİMORANI işlevi Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, iç verim oranını verir
ANBD işlevi Finansal:    Dönemsel olması gerekmeyen bir para akışları programı için, bugünkü net değeri verir
ÖZELVEYA işlevi
Excel 2013
Mantıksal:    Tüm bağımsız değişkenlerin mantıksal özel durum VEYA değerini verir
YIL işlevi Tarih ve saat:    Seri numarasını yıla dönüştürür
YILORAN işlevi Tarih ve saat:    Başlangıç_tarihi ve bitiş_tarihi arasındaki tam günleri gösteren yıl kesrini verir
ÖDEME işlevi Finansal:    Belirli aralıklarla faiz ödeyen bir tahvilin ödemesini verir
ÖDEMEİND işlevi Finansal:    Hazine bonosu gibi indirimli bir tahvilin yıllık ödemesini verir
ÖDEMEVADE işlevi Finansal:    Vadesinin bitiminde faiz ödeyen bir tahvilin yıllık ödemesini verir
Z.TEST işlevi
Excel 2010
İstatistik:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini hesaplar
ZTEST işlevi Uyumluluk:    Z-testinin tek kuyruklu olasılık değerini verir

Excel 2007 uygulamasında, bu bir İstatistiksel işlevdir.

 

İlgili Terimler : , ,

YORUMLAR

İsminiz

 

E-Posta Adresiniz

Yorumunuz

BENZER İÇERİKLER